KCH International & MBO-onderwijs

Voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs wordt internationale ervaring belangrijker. Het in toenemende mate internationaler georiënteerde bedrijfsleven vraagt van hen (veel) andere competenties dan pakweg vijftien jaar geleden. Minister Bussemaker heeft voorgesteld om hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor mbo-instellingen uit het excellentieprogramma voor internationale samenwerking. Studenten in het mbo kunnen daarnaast gebruik maken van de Europese Erasmusbeurzen.

Voorsprong van uw ROC door internationalisering

KCH International is er van overtuigd dat het inbedden van internationalisering in de reguliere beroepsopleiding aansluit bij de eisen die nu aan beroepsbeoefenaren worden gesteld veel op kan leveren. Dat geldt zowel voor de individuele student als voor de Nederlandse economie met een beroepsbevolking die mee kan spelen op het internationale speelveld.

Studenten die van een internationaal georiënteerd ROC komen hebben doorgaans geleerd  om sneller te anticiperen op veranderingen in de werkcontext doordat bepaalde gedragingen als zelfstandigheid, initiatiefrijk, inlevingsvermogen  en assertiviteit meer tot de persoonlijke kenmerken van de medewerker behoren.  Deze zogenaamde soft skills  zijn eigenschappen van mensen die iemands werkprestaties en carrièrevooruitzichten verhogen. Tijdens de opleiding uit zich dit meestal in meer motivatie en ambitie.

Wat kan KCH International voor u betekenen?

KCH International beschikt over veel ervaring in internationalisering in het mbo en kan u ondersteunen in:

  1. Het verhogen van mobiliteit door het faciliteren van het proces van inkomende en uitgaande mobiliteit binnen uw school en het bemiddelen van studenten naar kwalitatief goede leerbedrijven met een betrouwbaar contactpunt in het betreffende land. KCH heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opbouwen van Europese netwerken met scholen, bedrijven en sociale partners. Deze netwerken zijn sector overstijgend en zorgen voor een goede afstemming tussen onderwijs, bedrijfsleven en sociale partners. Binnen dit netwerk zijn de partners vertrouwd met Europese mobiliteit en beoordelen zij de kwaliteit van het bedrijf in de context van het betreffende land.circel-international
  2. Het onderbrengen van internationale mobiliteit in het curriculum zodat het toegankelijker wordt voor student en docent om internationale mobiliteit mogelijk te maken. Tevens kan KCH ondersteuning bieden in het aanvragen en uitvoeren van mobiliteitsprojecten (studenten –en docentenmobiliteit)
  3. Het meedenken over de implementatie van internationalisering in uw school en het aanvragen van internationale projecten waardoor u zich kunt profileren als mbo school met veel internationale mogelijkheden.
Neem voor al uw vragen, opmerkingen of suggesties contact met ons op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

jeannette-jansen

Jeannette Jansen

Tel: 0318 – 69 84 98