logo-inside-outIn het project Inside Out zijn vanuit een Europese context voorwaarden en instrumenten gecreëerd die een bijzondere doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen een regulieren positie op de arbeidsmarkt te werven.

De praktijkopleider is een van de belangrijkste instrumenten die hiervoor wordt ingezet. Speciaal voor de begeleiding van mensen met een beperking die moeizaam toegang hebben tot de regulieren arbeidsmarkt is een Europees profiel ontwikkeld. Het accent wordt in het profiel gelegd op sociale vaardigheden en coaching zodat de praktijkopleider als arbeidsbemiddelaar de ‘juiste baan’ per individu kan scheppen.

Aan het profiel is een trainingsprogramma gekoppeld die primair als doel heeft de kennis en vaardigheden, benoemd in het profiel, aan te leren. Het levert de praktijkopleider zicht op en inzicht in specifieke eigenschappen van de doelgroep en wat dit betekent voor begeleiding en werk. Daarnaast heeft het project ook gewerkt aan een Europees model voor Job Carving als interventie voor het creëren van nieuwe banen waarbij wordt uitgegaan van bestaande banen en reeds ingevulde banen.

Het combineren van de instrumenten job coaching en job carving schept ruimte en stabiliteit en geeft bijzondere doelgroepen de mogelijk soepel om soepel in het regulieren arbeidsproces te worden ingesloten.

Wilt u meer weten over dit Europese project dan kunt u terecht op www.approachinside-out.org

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jeanette Jansen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

jeannette-jansen

Jeannette Jansen

Tel: 0318 – 69 84 98