logo-eurfashionEstablishing a Network for the Educational Fashion Line of Business to Improve the European Cooperation and Enhance Mobility

EUrFASHIONDe aanleiding voor dit project is het achterblijven van mobiliteit van studenten voor de mode-sector in het onderwijs.
De voortdurende mobiliteit van studenten in deze sector is gebaseerd op een aantal semi-privé-contacten binnen scholen die beroepsonderwijs aanbieden, die niet voldoen aan het volledige scala van noodzakelijke (mobiliteit) partners. Dit geeft de noodzaak aan om voor scholen een stabiel netwerk te hebben dat uitsluitend is gebaseerd op de mode-branche in de Europese context.

In de huidige mode-industrie zijn globalisering trends duidelijk te zien. Dit heeft te maken met, aan de ene kant, de toenemende concurrentie waar bedrijven mee te maken hebben. Daarom worden bedrijven gedwongen meer collecties aan te bieden in een kortere tijd en moeten ze voldoen aan de internationale markt. Anderzijds betekent dit dat bedrijven hun productiekosten en -tijd moeten verlagen en daardoor de textielproductie naar de lagelonenlanden verplaatsen.

In het onderwijs zijn deze globalisering trends in de mode-industrie ook zichtbaar. Opleidingen in de mode-sector hebben steeds meer te maken met internationalisering op het gebied van stages, bijvoorbeeld de opleiding ‘productie coördinator’. Vooral modestudenten hebben de neiging om naar het buitenland te gaan om interculturele competenties te verwerven in hun toekomstige werkomgeving.

Het onlangs voltooide Leonardo da Vinci-project “European Fashion Design” heeft geleid tot een Europees referentieprofiel dat geschikt is voor uitwisseling. In dit project is een eerste poging gedaan om een gemeenschappelijk referentiekader te creëren door de ontwikkeling van het EU profiel. Op basis van dit project en het ontworpen profiel, zal een tweede Europese referentieprofiel worden ontwikkeld, de “European Production Coordinator”.

Het doel van dit project is om de mobiliteit van zowel studenten als ook professionals te verbeteren op EU niveau door de oprichting van een efficiënt netwerk van alle aangesloten partners. De manier om een netwerk op te bouwen is gebaseerd op de succesvolle aanpak van het recente project Recomfor. Om het netwerk te faciliteren worden twee Europese referentieprofielen ontwikkeld om mobiliteit in de mode-industrie meer toegankelijk te maken. Het partnerschap in het project bestaat uit partners uit de landen Nederland, België, Italië, Turkije en Groot-Brittannië.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.eurfashion.net

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jeanette Jansen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

jeannette-jansen

Jeannette Jansen

Tel: 0318 – 69 84 98