Het project EU-Move2 focust zich op de kwaliteit van internationale leerbedrijven. Een kwalitatief hoog leerbedrijf zal zorgen voor betere leeruitkomsten tijdens stages in het buitenland.

Er wordt een netwerk opgezet waarin partners samen zorgen voor kwaliteit van dat netwerk. Het netwerk bestaat uit ‘local agents’ die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van leerbedrijven in het land of in de regio waar zij gevestigd zijn. De local agent is het directe aanspreekpunt voor het leerbedrijf. De afstand en taalbarrières zijn daardoor makkelijker te overbruggen en het werkt efficiënter.

Voor een eenduidige kwaliteitsherkenning is een ‘qualitycharter’ opgesteld waar leerbedrijven aan moeten voldoen. De kwaliteit van de leerbedrijven wordt hiermee gewaarborgd. Dit beïnvloedt rechtstreeks de kwaliteit van de internationale BPV en de kwaliteit van internationale leerbedrijven.

In dit project wordt in eerste instantie gefocust op de sector handel, maar er wordt ook verbinding gemaakt met andere sectoren (toerisme, welzijn).
In het project wordt een website ontwikkeld waarin toegang wordt verleend tot leerbedrijven die voldoen aan de Europese kwaliteitsstandaard, zoals die is opgezet binnen het EU-Move2 netwerk. Het is bedoeld voor studenten, docenten, internationale leerbedrijven en mentoren in de leerbedrijven.

In dit project neemt KCH International als coördinator het initiatief.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.eumovetrade.eu

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jeanette Jansen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

jeannette-jansen

Jeannette Jansen

Tel: 0318 – 69 84 98