logo-ceoThema’s als sociale inclusie en ondernemerschap voeren vandaag de dag de maatschappelijke agenda aan. Niet geheel toevallig, want het lijkt een antwoord op vragen die een globaliserende wereld met zich meebrengt. In het door Leonardo da Vinci gesubsidieerde project “Coach for Entrepreneurial Opportunities” (C-EO), kijkt KCH op welke manier deze thema’s in elkaar passen en hoe stroomlijning ervan het beste kan worden vertaald naar bestaande behoefte met een menselijke maat.

Ondernemerschap het antwoord op sociale inclusie?
Wanneer het Europa lukt om ondernemerschap en ondernemendheid te verankeren in het menselijk DNA dan ontstaat het ideale Europa; Een continent dat economisch gezien floreert en in onderwijs zijn tijd ver vooruit is. Daarop vooruitlopend moet nu al worden nagedacht over de ‘logistiek’ van deze omvorming. Er bestaat een grote groep mensen die in onze maatschappij maar moeizaam toegang heeft tot de arbeidsmarkt en voor wie deze omvorming maatschappelijke uitsluiting betekent.

KCH denkt dat ondernemerschap en ondernemendheid ook voor de zogenaamde risico groepen essentieel is. Hoewel het niet minder essentieel is als voor iedereen erkent KCH dat ondernemerschapsvaardigheden bij deze groep om een andere balans en aanpak vraagt. Met zijn jarenlange kennis en ervaring in het thema ondernemerschap gaat het daarom in het project C-EO op zoek naar voorwaarden en instrumenten die een bijzondere doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen kansen te creëren en te grijpen om zo een regulieren positie op de arbeidsmarkt te werven en te behouden. De werkbegeleider of de praktijkopleider is een van de belangrijkste instrumenten die hiervoor wordt ingezet.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jeanette Jansen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

jeannette-jansen

Jeannette Jansen

Tel: 0318 – 69 84 98

Nieuws over het project

Coming soon! Het C-EO profiel van de ondernemende coach!

Met de ambitieuze strategie van Europa in ons achterhoofd, waarin het verhogen van werkgelegenheid, en sociale inclusie belangrijke pijlers zijn, heeft KCH in een internationaal projectverband gewerkt aan een profiel voor de ondernemende coach. Een profiel dat tracht een antwoord te geven op de vraag wie de ondernemende coach is.

Wie is de ondernemende coach?
In het Leonardo da Vinci project Coach for Entrepreneurial Opportunities (C-EO) zijn we in internationaal verband op zoek naar instrumenten die bijdragen aan het vergroten van sociale inclusie door ondernemerschap. Een belangrijk instrument die wij hiervoor inzetten zijn ‘ondernemende coaches’ en hun positie om waarde te creëren. Maar wie is de ondernemende coach nou eigenlijk? De ondernemende coach is iemand die werkt in zowel private als publieke organisatie, in MKB’s als grootbedrijf. In zijn functie vervult hij de rol van praktijkopleider of werkbegeleider en werkt hij met zogenaamde risico groepen en stimuleert en motiveert hij hen in het ontwikkelen van ondernemerschap en ondernemend gedrag.

De rol van een ondernemende coach past in veel verschillende contexten. Zo kan een ondernemende coach een docent zijn die ondernemend gedrag bij leerlingen met een laag IQ stimuleert, zodat zij sneller een passende baan kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Ook managers kunnen de rol van ondernemende coaches vervullen door het stimuleren van ondernemend gedrag bij werknemers die worden gedreigd met ontslag.
In Nederland past de rol van de ondernemende coach ook heel goed bij werkbegeleiders die werkzaam zijn bij het UWV en vanuit hun rol als werkbegeleider ondernemerschap of ondernemend gedrag bij werkzoekende stimuleert.

Wat doet de ondernemende coach?
Om ondernemerschap of ondernemend gedrag bij anderen te stimuleren is het niet noodzakelijk dat de ondernemende coach zelf een ondernemer is in de breedste zin van het woord. Het is vooral belangrijk dat hij naar zijn eigen competenties weet te kijken die specifiek zijn voor ondernemerschap en ondernemend gedrag. Hij gebruikt zijn sociale en communicatieve vaardigheden en zijn interesse om anderen te begeleiden bij de ontwikkeling van ondernemerschapsvaardigheden.

Het profiel van de ondernemende coach binnenkort beschikbaar
In het project C-EO hebben we de kennis en vaardigheden van een ondernemende coach in kaart gebracht en beschreven in een profiel. Op dit moment wordt het profiel in de verschillende partner landen gevalideerd door zogenaamde expert groepen. Binnenkort komt het profiel beschikbaar op onze website of bezoek ook de project website www.cfeo.eu

Met trots presenteren wij u het C-EO profiel van de ondernemende coach!

Met de ambitieuze strategie van Europa in ons achterhoofd, waarin het verhogen van werkgelegenheid, en sociale inclusie belangrijke pijlers zijn, heeft KCH in een internationaal projectverband gewerkt aan een profiel voor de ondernemende coach. Een profiel dat tracht een antwoord te geven op de vraag wie de ondernemende coach is.

Wie is de ondernemende coach?
In het Leonardo da Vinci project Coach for Entrepreneurial Opportunities (C-EO) zijn we in internationaal verband op zoek naar instrumenten die bijdragen aan het vergroten van sociale inclusie door ondernemerschap. Een belangrijk instrument die wij hiervoor inzetten zijn ‘ondernemende coaches’ en hun positie om waarde te creëren. Maar wie is de ondernemende coach nou eigenlijk? De ondernemende coach is iemand die werkt in zowel private als publieke organisatie, in MKB’s als grootbedrijf. In zijn functie vervult hij de rol van praktijkopleider of werkbegeleider en werkt hij met zogenaamde risico groepen en stimuleert en motiveert hij hen in het ontwikkelen van ondernemerschap en ondernemend gedrag.

De rol van een ondernemende coach past in veel verschillende contexten. Zo kan een ondernemende coach een docent zijn die ondernemend gedrag bij leerlingen met een laag IQ stimuleert, zodat zij sneller een passende baan kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Ook managers kunnen de rol van ondernemende coaches vervullen door het stimuleren van ondernemend gedrag bij werknemers die worden gedreigd met ontslag.
In Nederland past de rol van de ondernemende coach ook heel goed bij werkbegeleiders die werkzaam zijn bij het UWV en vanuit hun rol als werkbegeleider ondernemerschap of ondernemend gedrag bij werkzoekende stimuleert.

Wat doet de ondernemende coach?
Om ondernemerschap of ondernemend gedrag bij anderen te stimuleren is het niet noodzakelijk dat de ondernemende coach zelf een ondernemer is in de breedste zin van het woord. Het is vooral belangrijk dat hij naar zijn eigen competenties weet te kijken die specifiek zijn voor ondernemerschap en ondernemend gedrag. Hij gebruikt zijn sociale en communicatieve vaardigheden en zijn interesse om anderen te begeleiden bij de ontwikkeling van ondernemerschapsvaardigheden.

Het profiel van de ondernemende coach is beschikbaar
In het project C-EO hebben we de kennis en vaardigheden van een ondernemende coach in kaart gebracht en beschreven in een profiel. U kunt het hier downloaden of via onze website: www.cfeo.euR9_Final_ Profile of the entrepeurial coach