De wereld is een economisch speelveld. Op dat veld willen de Europese Unie met de bij haar aangesloten landen, beschikken over een veerkrachtig en competitief arbeidspotentieel. Onder andere afstemming over onderwijssystemen van de lidstaten is daarvoor noodzakelijk.
Voor individuen wordt de arbeidsmarkt internationaler en grilliger. Het tijdens de opleiding daarop inspelen komt dan later goed van pas. KCH International initieert en participeert in internationale projecten waarin elementen van opleiding en/of arbeidsmarkt worden onderzocht. Instituten en experts uit verschillende landen werken daarbij samen.

Broaden your horizon

Wij ondersteunen organisaties in het uitvoeren en implementeren van internationalisering. Daarnaast initiëren en nemen we deel aan internationale projecten waarin verschillende elementen van het onderwijs en/of arbeidsmarkt aan bod komen en waarin instellingen en deskundigen uit verschillende landen samenwerken en mobiliteit stimuleren.

In deze projecten leren we van elkaar over de behoeften op de internationale arbeidsmarkt en wordt kennis verspreid binnen de onderwijssystemen en arbeidsmarkt. Vanwege onze internationale netwerken bereiken we met projecten concrete resultaten. Onze jarenlange ervaring zorgt er daarbij voor dat we voor velen een goede samenwerkingspartner zijn.

KCH International participeert in drie internationale netwerken:

evtaEVTA
Employment and Vocational Training
(Europees platform voor strategisch beleid)

ecvetECVET-TEAM
European Credit system for Vocational Education and Training
(implementatie ECVET)

netinvetNETINVET
European network of training centers and companies
(mobiliteit)

evtaEVTA
KCH International is lid van EVTA en heeft zitting in het algemeen bestuur van dit netwerk.

Leden van EVTA zijn actief op het gebied van vocational training (mbo onderwijs), allemaal vanuit de aanpak van hun land. Sommige leden zijn publieke organisaties, andere private organisaties. Sommige organisaties houden zich bezig met vocational training en de arbeidsmarkt, terwijl andere leden zich alleen bezighouden met vocational training.

Voor meer informatie over dit netwerk kunt u terecht op www.evta.net.

ecvetECVET-team
European Credit system for Vocational Education and Training.

Voor dit netwerk, dat direct onder auspiciën staat van de Europese Commissie, verzorgt KCH International (als facilitator) seminars en workshops.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.ecvet-team.eu.

.

netinvetNETINVET
KCH International is lid van het NETINVET netwerk.

Het NETINVET netwerk brengt verschillende MBO scholen uit 10 verschillende Europese landen samen die hoge kwaliteit van mobiliteit nastreven voor hun studenten. Iedere school in het netwerk biedt opleidingen waarin mobiliteit mogelijk is.

Binnen het NETINVET netwerk vindt mobiliteit plaats binnen het kwaliteitsraamwerk dat is opgesteld. De scholen voorzien hun studenten van stagebedrijven en verblijfsaccommodaties tijdens hun stage.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.netinvet.eu.

Neem voor al uw vragen, opmerkingen of suggesties contact met ons op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

jeannette-jansen

Jeannette Jansen

Tel: 0318 – 69 84 98