Internationale stages en mobiliteit

Studenten, medewerkers en ondernemers, en dus bedrijven en arbeidsmobiliteit, worden beïnvloed door de globalisering. Denk aan de snelle communicatietechnieken of aan de uitbreiding van de Europese Unie naar 27 lidstaten. We wonen en werken in een Europa waar vrij verkeer een recht is. Het recht op leren, werken en leven in een ander land binnen de Europese Unie behoort daar ook toe.

Leren in een ander land; mobiliteit van studenten

In steeds meer opleidingen zijn internationale componenten waarneembaar. Deze zijn immers van belang voor de alledaagse beroepspraktijk. Het is mogelijk om een deel van de studie of stage in het buitenland te volgen. ‘Vroeger’ was dat dat een uitzonderlijke stap, maar al enkele jaren worden op Europees niveau verschillende programma’s ontwikkeld en aangeboden waarmee studenten voor deze keuze worden gemotiveerd. In het hoger onderwijs draaien dergelijke initiatieven op volle snelheid, maar ook het middelbaar beroepsonderwijs ontwikkelt zich op dit vlak snel.

Mobiliteit van studenten bevordert de persoonlijke ontwikkeling van de studenten zelf. Kennisuitwisseling, interculturele dialogen en een beter inzicht van andere onderwijssystemen zijn ook interessant. Binnen de Europese hogere onderwijsruimte (EHEA) is het bevorderen van mobiliteit van studenten één van de prioriteiten. Mobiliteit van studenten draagt bij aan de doelstelling van ‘een leven lang leren’ en wordt derhalve gefinancierd binnen de kaders van het Leven Lang Leren programma (LLP) van de overheid.

Mobiliteit van arbeidskrachten

Niet alleen het onderwijs ziet steeds meer het belang van leren en werken in het buitenland, maar vooral jongeren op de arbeidsmarkt zien de kansen en het belang van het (tijdelijk) werken en leven in het buitenland. Om de mobiliteit van arbeidskrachten te stimuleren, zijn (en worden) er tal van initiatieven genomen.

Kwaliteit in netwerken

KCH denkt dat de kwaliteit van internationale leerbedrijven van groot belang is voor de optimale leerervaring voor studenten en werknemers . Een kwalitatief hoog leerbedrijf zal zorgen voor betere leeruitkomsten tijdens stages in het buitenland.
Er wordt een netwerk opgezet waarin partners samen zorgen voor kwaliteit van dat netwerk. Het netwerk bestaat uit ‘local agents’ die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van leerbedrijven in het land of in de regio waar zij gevestigd zijn. De local agent is het directe aanspreekpunt voor het leerbedrijf. De afstand en taalbarrières zijn daardoor makkelijker te overbruggen en het werkt efficiënter.

Voor een eenduidige kwaliteitsherkenning is een ‘qualitycharter’ opgesteld waar leerbedrijven aan moeten voldoen. De kwaliteit van de leerbedrijven wordt hiermee gewaarborgd. Dit beïnvloedt rechtstreeks de kwaliteit van de internationale BPV en de kwaliteit van internationale leerbedrijven.
In dit project wordt in eerste instantie gefocust op de sector handel, maar er wordt ook verbinding gemaakt met andere sectoren (toerisme, fashion en welzijn).

Via www.eumovetrade.eu wordt toegang verleend tot leerbedrijven die voldoen aan de Europese kwaliteitsstandaard, zoals die is opgezet binnen het EU-Move2 netwerk. Het is bedoeld voor studenten, docenten, internationale leerbedrijven en mentoren in de leerbedrijven.

Voor meer informatie én voor kwalitatief goede Europese leerbedrijven kunt u terecht op www.eumovetrade.eu

Neem voor al uw vragen, opmerkingen of suggesties contact met ons op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

jeannette-jansen

Jeannette Jansen

Tel: 0318 – 69 84 98